Bureau Everink - teksten en publiciteit

teksten & publiciteit

KNOWHOW-CENTRUM

KNOWHOW-CENTRUM

teksten & publiciteit

Informatieve content belangrijk bij zoekmachine-marketing

door ing. Jan Everink

Zoekmachine-marketing is een effectieve vorm van website-promotie. Daarbij is vooral belangrijk dat er veel informatieve pagina's op de site staan, met content die zich onderscheidt van de vele andere pagina's op het web. Deze pagina's moeten bovendien interesse-termen bevatten, woorden die door uw doelgroep bij het zoeken naar informatie vaak worden gebruikt.


Zoekmachine-marketing

Het is in verband met zoekmachine-marketing essentieel dat er veel pagina's op uw site staan met vooral uit tekst bestaande content. Webpagin's met vrijwel geen tekst bieden uit het oogpunt van zoekmachine-optimalisatie weinig mogelijkheden. Als de site voldoende voor de zoekmachines geoptimaliseerde tekstpagina's bevat zullen ook uw andere belangrijke pagina's, zoals productoverzicht-pagina�s en bestelpagina�s meer bezoek aantrekken.

De techniek die bij zoekmachine-marketing wordt toegepast is SEO (Search Engine Optimization ofwel zoekmachine-optimalisatie). Het doel bij SEO is de pagina duidelijk te profileren en vindbaar te maken. Het profileren bestaat uit onder meer het kiezen en in de pagina plaatsen van kenmerkende ofwel primaire zoekwoorden. Daardoor wordt de pagina beter vindbaar met behulp van Google en andere zoekmachines.

Bij voorkeur moet al in het webdesign-stadium worden bepaald welke zoektermen belangrijk zijn. Maar vaak bestaat de site al en moeten achteraf in verband met de zoekmachine-optimalisatie aanpassingen worden doorgevoerd. In sommige situaties moeten die aanpassingen vrij uitgebreid zijn; in andere gevallen kan met een aantal beperkte wijzigingen en aanvullingen worden volstaan.

Het optimaliseren van bestaande pagina's kan onder meer omvatten: de zoektermen-selectie, het redigeren of herschrijven van de zichtbare tekst op de pagina, het aanpassen van de inhoud van de keyword-tag, en het redigeren of schrijven van de teksten voor de title-tag en de description-tag.


Zoektermen-selectie

Het gaat er bij de zoektermen-selectie om woorden of woordcombinaties te kiezen die de webpagina onderscheiden van de miljarden andere pagina's op het web. Het is lang niet altijd voldoende om gewoon de woorden te kiezen die met uw branche en uw producten verband houden. De kenmerkende ofwel primaire zoektermen moeten bovendien interesse-termen zijn, woorden die "in" zijn en waar uw doelgroep belangstelling voor heeft.

Zoektermen moeten populair zijn, dat wil zeggen daadwerkelijk door de doelgroep worden gebruikt om informatie op het web te zoeken. Sommige termen worden bij het zoeken naar informatie veelvuldig gebruikt en andere veel minder. De woorden die w�l worden gebruikt, de interesse-termen, zijn waardevol om als zoektermen te worden toegepast.

Het optimaliseren op basis van kenmerkende zoektermen betekent niet dat de pagina uitsluitend via deze termen gevonden kan worden. De primaire zoektermen zorgen voor verhoogde vindbaarheid maar de pagina kan door de zoekmachines ook via andere woorden in de content worden herkend.


Zoektermen-plaatsing

De gekozen primaire zoekwoorden moeten op meerdere plaatsen in de webpagina voorkomen. Op de eerste plaats moet elke zoekterm herhaaldelijk in de leesbare tekst voorkomen. Om die reden heeft het voordeel om speciaal voor het web bestemde teksten te schrijven. Bij een voor drukwerk bestemde tekst streeft de tekstschrijver er naar om herhaling van woorden en uitdrukkingen te vermijden. Maar bij zoekmachine-optimalisatie, als het gaat om een voor het web bestemde tekst, moeten de van toepassing zijnde primaire zoektermen juist vaak worden gebruikt. Er moet een evenwicht worden gevonden tussen het streven om een prettig leesbare tekst te cre�ren en de doelstelling om deze tekst goed te profileren voor de zoekmachines.

De tekst mag vanzelfsprekend nooit uitsluitend voor de zoekmachines worden geschreven. Teksten zijn bestemd voor mensen. De kenmerkende zoektermen moeten dus vaak voorkomen maar niet zo vaak dat het hinderlijk is voor de lezer.


Vermelding in HTML-tags

De zoektermen moeten ook worden vermeld in de voor de zoekmachines van belang zijnde HTML-tags: de title-tag, de keywords-tag en de description-tag. De title-tag moet een duidelijke pagina-titel bevatten, waarin zo mogelijk enige kenmerkende zoektermen voorkomen. In de description-tag kan een wat langere omschrijving worden ingevoerd en daarin kunnen in principe alle primaire zoekwoorden aanwezig zijn. In de keywords-tag worden alle kenmerkende zoektermen en woordcombinaties nog eens achter elkaar vermeld.

Ook moeten de primaire zoektermen zo mogelijk aanwezig zijn in de heading en de tussenkopjes op de pagina. Indien de pagina verlevendigd is met een of meer afbeeldingen, hetgeen zeker is aan te bevelen, dan moeten de zoektermen ook in de alt-tags van deze plaatjes worden gebruikt.

De kenmerkende zoekwoorden moeten dus zowel in de zichtbare tekst als in de van toepassing zijnde HTML-tags voorkomen. Het heeft in verband met de zoekmachine-optimalisering geen zin om in de HTML-tags allerlei zoekwoorden te vermelden die niet ook op meerdere plaatsen in de zichtbare tekst voorkomen.


Zoekmachine-navigatie

De zoekrobots ofwel crawlers zijn geprogrammeerd om zoveel mogelijk pagina's te indexeren en daartoe navigeren ze door de hele site. Maar bij in JavaScript en Flash verwerkte links bestaat kans dat deze door de zoekrobots niet worden herkend. Teneinde alle pagina's voor de crawlers zichtbaar te maken is het dus nodig dat de site helemaal met gewone tekstlinks navigeerbaar is. Opvallende andersoortige links zijn vaak van belang voor de menselijke bezoekers maar maken de gewone tekstlinks niet overbodig.

De navigeerbaarheid voor de robots kan worden verhoogd door een sitemap op de site te plaatsen. Dat is een pagina waarop links naar alle pagina's van de site staan. Een sitemap kan zowel voor de menselijke bezoekers als voor de zoekmachines gemakkelijk zijn.

Behalve in de navigatiestructuur kunnen ook in de teksten links worden geplaatst. Als in een tekst een aspect wordt genoemd of besproken waarover elders op de site gerelateerde informatie aanwezig is dan is het zinvol om een link naar de betreffende pagina te plaatsen.


Informatiepagina's

In het kader van de zoekmachine-marketing is het zinvol om veel informatieve pagina's te cre�ren en op de site te plaatsen. Elke info-pagina moet over ��n onderwerp gaan.

De inhoud van deze informatieve pagina's moet uiteraard voor de bezoekers interessant zijn. Wie op zo�n pagina arriveert moet er daadwerkelijk het soort informatie aantreffen waar hij naar op zoek is. Bij zoekmachine-marketing door middel van informatiepagina's is de keuze van de onderwerpen voor deze pagina's heel belangrijk.

Niet alle pagina's kunnen als informatiepagina's dienst doen. Soms is het namelijk lastig om geschikte interesse-termen voor een pagina te vinden. Een technische helptekst moet bijvoorbeeld op de eerste plaats heel precies en begrijpelijk zijn en zal dus voornamelijk met het oog daarop geschreven moeten worden.


Aanmelden bij zoekmachines en webgidsen

Teneinde een gunstige plaatsing in de indexen van zoekmachines en bij webgidsen te bevorderen moet de website worden aangemeld. Volledig geautomatiseerde aanmelding is tijdbesparend maar kan niet voor alle zoekdiensten met succes worden toegepast. Bij de aanmelding kan namelijk informatie worden gevraagd die alleen door een mens adequaat verstrekt kan worden.

Handmatige aanmelding is zeker wenselijk bij webgidsen. Er zijn veel branche-gerichte webgidsen en het verkrijgen van vermeldingen daarin kan het sitebezoek aanzienlijk stimuleren.