Bureau Everink - teksten en publiciteit

teksten & publiciteit

KNOWHOW-CENTRUM

Bureau Everink - teksten en publiciteit

teksten & publiciteit

www.bureve.com

Afdruk

Leesbare teksten trekken bezoekers naar website

door ing. Jan Everink

juni 2018

Teksten op webpagina's moeten makkelijk leesbaar zijn en tegemoet komen aan de informatiebehoefte van de sitebezoeker. Het gaat er om de aandacht van de bezoeker vast te houden, want deze kan met één muisklik naar een andere informatiebron gaan.

Informatiebewust publiek

In de marketingcommunicatie moet tegenwoordig rekening worden gehouden met een informatiebewust publiek. Op het internet naar informatie zoeken is voor steeds meer mensen de toegepaste methode om een keuze te maken uit het omvangrijke aanbod producten en diensten.

Bij aankoopbeslissingen is informatie heel belangrijk. Daarom moet een op het internet geplaatste promotionele tekst op de eerste plaats de mogelijke vragen van de lezer beantwoorden. Reclame wordt meer en meer beoordeeld als informatiebron.

Informatie-overvloed

Consumenten en zakelijke beslissers worden overspoeld met informatie. Lang niet alle teksten die men onder ogen krijgt worden helemaal gelezen. Veel informatie wordt niet belangrijk genoeg gevonden om er verder aandacht aan te besteden.

Promotionele webpagina's moeten daarom inspelen op de belangstelling van de bezoeker. Deze is al geïnteresseerd want anders zou hij niet op de betreffende pagina terecht zijn gekomen. De tekst moet de bestaande interesse verder versterken.

Dat kan worden bereikt door op de pagina één boodschap krachtig uit te dragen. Deze boodschap moet voor de doelgroep goed nieuws betekenen. De webpagina moet informatie leveren waar de lezer werkelijk iets aan heeft.

Verder is de opbouw van de tekst belangrijk. Een goede aanpak is om de boodschap in de heading en de inleiding kort samen te vatten en daarna in de rest van de tekst verder te onderbouwen en toe te lichten.

Vragen beantwoorden

De pagina-bezoeker die na de inleiding verder leest heeft meestal nog veel vragen. In de tekst moeten deze vragen zoveel mogelijk worden beantwoord. Door zich in de gedachtewereld van de lezer in te leven kan de auteur achterhalen welke vragen en tegenwerpingen bij deze persoon zouden kunnen opkomen.

Om op alle mogelijke vragen een overtuigend antwoord te geven kunnen soms veel woorden nodig zijn. Maar de tekst op een webpagina mag niet al te lang zijn. Anders kan het scrollen lastig worden. Een tekst die langer is dan circa 1000 woorden moet bij voorkeur over twee of meer webpagina's worden verdeeld.

Informeel taalgebruik

Belangrijk is verder dat de tekst een spontane indruk maakt. Wat niet betekent dat tekstschrijven bestaat uit het snel intypen van gewone spreektaal. Om een goede informele tekst te schrijven is vaak extra creatieve inspanning nodig.

Informeel taalgebruik houdt onder meer in dat de zinnen niet te lang zijn. Lange samengestelde zinnen, bestaand uit een hoofdzin en meerdere bijzinnen, maken een ouderwetse indruk.

Wel is in een uit korte zinnen opgebouwde tekst de indeling in alinea's belangrijk. Bij elkaar horende zinnen moeten worden samengevoegd tot een alinea. Daardoor is duidelijk dat deze zinnen samen één geheel vormen.

Geen moeilijke woorden

Makkelijke leesbaarheid wordt verder bereikt door geen voor de doelgroep moeilijke woorden te gebruiken. Als een tekst onbegrijpelijk jargon bevat is de kans groot dat de bezoeker ergens anders op het web gaat kijken. Maar soms is het gebruik van nog niet bij de doelgroep bekende termen onvermijdelijk. Dan moeten deze termen in de tekst worden toegelicht.

Tijdens een gesprek kan iemand vragen wat precies wordt bedoeld, maar bij een gepubliceerde tekst is dat niet mogelijk. Daarom moeten geschreven teksten helder en begrijpelijk zijn, dus geen vreemde woorden bevatten.

Zoekmachine-optimalisatie

Verder moet in teksten voor het web rekening worden gehouden met de zoekmachines. Het gaat er om dat de tekst hoog scoort bij zoekopdrachten. Dat wordt bereikt door doelmatig gebruik van interesse-termen, woorden die de doelgroep waarschijnlijk gebruikt bij het zoeken naar informatie over het betreffende onderwerp. In de tekst moeten deze zoektermen meerdere keren voorkomen. Bovendien moeten ze in de daarvoor bedoelde meta-tags worden vermeld.

Schrijven voor het web is schrijven voor geïnteresseerde lezers, die de mogelijkheid hebben om snel en gemakkelijk uit een enorm aanbod de gewenste informatie te selecteren. Teksten die te weinig met dit feit rekening houden blijven vaak ongelezen. Webteksten die op een heldere en duidelijke manier goed nieuws brengen kunnen daarentegen promotioneel bijzonder effectief zijn.

Bureau Everink  ~  Bankierbaan 66  ~  1315 LB Almere  ~  tel. 036-5341954
Copyright © 2018 Bureau Everink

Bureau Everink
Bankierbaan 66  ~  1315 LB Almere

tel. 036-5341954
Copyright © 2018 Bureau Everink