Bureau Everink - teksten en publiciteit

teksten & publiciteit

KNOWHOW-CENTRUM

Bureau Everink - teksten en publiciteit

teksten & publiciteit

KNOWHOW-CENTRUM

 

Regelmatige site-updating voorwaarde voor commercieel succes bedrijfswebsite

door ing. Jan Everink

mei 2019

De inhoud van een bedrijfswebsite moet regelmatig bijgewerkt worden, want alleen als dat gebeurt zal de site tegemoet blijven komen aan de informatiebehoeften van de bezoekers. Een bedrijfswebsite is een ontmoetingsplaats tussen het bedrijf en de (nieuwe) klanten, en vormt als zodanig een ideaal communicatiemedium.
Maar de website zal alleen dan bezoekers blijven aantrekken als de informatie die er op staat up-to-date is. Daarom is regelmatige evaluatie en updating van de content essentieel.


Contentrijke site trekt bezoekers

In verband met de site-updating is het praktisch om onderscheid te maken tussen blijvende en veranderlijke content. De blijvende content bestaat uit algemene bedrijfs- en productinformatie en interessante achtergrondinformatie. De veranderlijke content omvat onder meer verkoopacties en productnieuws.

De blijvende content is heel belangrijk voor het aantrekken van bezoekers. Elke op de site aanwezig interessante webpagina kan via Google en andere zoekmachines bezoekers naar de site halen. Daarom is het zinvol om regelmatig nieuwe informatieve pagina's aan de permanente content van de site toe te voegen.

Naast informatie over het bedrijf en de producten kunnen ook achtergrondartikelen als blijvende content op de site worden geplaatst. Een website krijgt extra aantrekkingskracht door de aanwezigheid van informatieve teksten over onderwerpen die verband houden met de door het bedrijf geleverde producten.


Verkoopacties en nieuwsvoorziening

Een contentrijke bedrijfswebsite is een uitstekend medium voor verkoopacties en nieuwsberichten, want elke permanente webpagina kan ook een promotioneel kanaal vormen. Het is namelijk mogelijk om op de pagina's met blijvende content ruimte te reserveren voor veranderlijke content, zoals promotionele berichten en product-aankondigingen. Om een bericht te laten verschijnen op de daarvoor gereserveerde ruimtes op vele pagina's hoeft dit bericht maar één keer op de site gezet te worden.

Een contentrijke site biedt ook een uitstekende omgeving voor advertenties met al dan niet bewegende afbeeldingen. Technisch is het goed realiseerbaar om dezelfde advertentie tegelijk op vele pagina's te laten verschijnen.

Als de site veel pagina's met blijvende content bevat is het zinvol om deze voor de promotionele acties te verdelen in groepen. Nieuwsberichten en advertenties kunnen dan geplaatst worden op een groep pagina's waarvan de inhoud met de betreffende reclameactie verband houdt.


Site-updating en zoekmachines

Ook voor de vindbaarheid via zoekmachines heeft regelmatige updating van de veranderlijke content veel voordeel. Frequente updating draagt bij aan een gunstige indexering want verandering wordt door de search engines positief gewaardeerd.

Maar het is niet nodig om in verband daarmee de blijvende content van de site herhaaldelijk aan te passen. Door op elke pagina een deel van de ruimte te bestemmen voor gemakkelijk te wijzigen veranderlijke content kan vlot regelmatige updating plaatsvinden.

Voor de site-updating kan de inbouw van CMS- (Content Management System) voorzieningen heel praktisch zijn. De voordelen van een maatwerk-site blijven dan behouden terwijl ook snelle decentrale updating via webbrowsers mogelijk is. Veel bedrijven kiezen voor een design-website omdat daarmee een unieke vormgeving en uitstraling gerealiseerd kan worden. Ook zulke op maat gemaakte websites kunnen, door inbouw van CMS-faciliteiten, gemakkelijk zonder technische kennis up-to-date worden gehouden.


Site-upgrading

Behalve site-updating is ook regelmatig site-upgrading nodig: het aanpassen van de blijvende content, de technische voorzieningen en de vormgeving.

Onder meer is na verloop van tijd technische upgrading nodig, omdat het internet als jonge technologie nog steeds sterk in beweging is. Een belangrijk voordeel van een design-website is dat deze gemakkelijk technisch aangepast kan worden. Een design-website is een flexibele maatwerk-site die wordt gebouwd en onderhouden met een design-tool op basis van algemene webtechnologie. Met dergelijke software-tools, zoals MS FrontPage, MS Expression Web en Adobe Dreamweaver, kan nieuwe webtechnologie direct toegepast worden en kan de site voortdurend met de tijd meegaan.

Met een design-website kan een bedrijf zich door de jaren heen modern en vooruitstrevend presenteren. De webtechnologie is bijzonder flexibel en met een maatwerk-site kan optimaal van die flexibiliteit gebruik worden gemaakt.

Naast technische upgrading kan ook soms aanpassing van de vormgeving wenselijk zijn. Dankzij de toegenomen overdrachtcapaciteit van het internet vormen bijvoorbeeld afbeeldingen en animaties steeds minder een probleem, en het gevolg is dat het weer gebruikelijk wordt om de homepage rijkelijk van grafische effecten te voorzien. Ook op het gebied van navigatie zijn er interessante nieuwe mogelijkheden gekomen. Verder kan het zinvol zijn om de CMS-voorzieningen verder uit te breiden.

De bedrijfswebsite biedt krachtige mogelijkheden voor p.r. en reclame, maar als de site niet up-to-date is kan dat een nadelig effect voor het bedrijfsimago teweegbrengen. Daarom is regelmatige updating en upgrading van vitaal belang.

Bureau Everink  ~  Bankierbaan 66  ~  1315 LB Almere  ~  tel. 036-5341954
Copyright © 2019 Bureau Everink

Bureau Everink
Bankierbaan 66  ~  1315 LB Almere

tel. 036-5341954
Copyright © 2019 Bureau Everink